Tobak for en skilling, Lille lappedykker.

Når frosten lukker de små moser trækker den lille lappedykker ud i åerne eller vores fjorde.

Lille lappedykker Roskilde Fjord, Musik Bensound

Du finder den rigtig tit i havnene ikke mindst i tilknytning til de mere brakke områder som f.eks Roskilde fjord, Guldborgsund mf.

Den lille lappedykker yngler ofte i de helt små moser og nyetablerede småsøer. Det skyldes at den i høj grad lever af vandinsekter, og dem er der mange af i småmoserne og de søer hvor der endnu ikke er etableret en fiskebestand.

Tak ud til en af vores havne og kik langs bolværk mv, her ser du ofte den lille lappedykker. Den er relativ sky så typisk ser du blot at den kommer op som et lille prop for så at dykke med det samme igen, hvis den føler sig iagttaget.

Den har også grund til at være på vagt både svartbag og sølvmåge har den højt på menuen.

Du kan kende lille lappedykker på størrelsen og den lille runde krop hvor gumpen nærmest er puffet op som en blød pude af hvide dun.

God tur

Naturblokken.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*