Fløjlsand

Det er de færreste der har set fløjlsanden i naturen, idet den er en udpræget havdykand, som holder til et stykke fra land. En af de bedste muligheder for at se fløjlsand er turen Odden-Aarhus med Molslinien.  Her sejler man gennem et af de vigtigste områder for den sorte havdykand med det letgenkendelige hvide vingespejl. Fløjlsanden kaldes også spejlvinge.

Fløjlsanden er på størrelse med en gråand.

Hannen er helt sort med tydeligt hvidt vingespejl og en hvid plet under øjet, røde ben og gult næb med sort negl. Hunnen er mørkebrun, hvidt spejl og brunt næb

Fløjlsand Sejerø bugten © HHE

Fløjlsanden ruger i et bælte mod nord og er udbredt på hele den nordiske halvkugle. Den er således primært en efterårs og vintergæst i de danske farvande. Fløjsanden søger føden bestående af snegle og muslinger. Sejerøbugten er en vigtig lokalitet for fløjlsand, det er også her billederne er taget.

Fløjlsand hun forrest herefter 2 hanner © HHE

Fløjlsanden er totalfredet.

Kik efter Fløjlsanden næste gang du er med en færge i vinterhalvåret

God tur.

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*