Mink

Minken er invasiv og dermed uønsket i Danmark. Den stammer fra Nord Amerika og er indført som pelsdyr til pelsproduktion i minkfarme.

Med mutation COVID 19 i mink blev minkerhvervet reelt nedlagt i 2020, idet alle farmede mink blev slået ned. Om det bliver et permanent stop for minkfarme må tiden vise.

Tilbage er nu de vildtlevende og reproducerende mink som stammer fra tidligere udslip.

Aldrig har det således været vigtigere at få fjernet disse fra vores fauna. Nu er der en chance for at komme i bund med de fritlevende mink, men det kræver en koordineret indsats på tværs af ejendomsskel.

Naturblokken har kørt et forsøgsprojekt i Køge Å i 2020 over en strækning på ca 16 km. Her er der i perioden 1.marts – 15.december 2020 taget 25 mink i fælder.

Et ganske vist teoretisk regnestykke viser, at der potentielt er sparet mere end 7000 smolt af havørred i Køge Å, hvis det antages at denne er hovedføden, og hver mink i gennemsnit fanger 1. ørredsmolt pr dag, og der samtidig ikke er vikarierende dødsårsag f.eks fra skarv og fiskehejre som også fisker i vandløbet.

Gydende havørred Køge Å 2020

Mink præderer også padder og vandfugle. Især er flydereder med æg og yngel udsat. Der er således fundet flere reder præderet af mink langs Køge Å under forsøget.

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*