Month: May 2023

Juni

Juni er højsommer med årets længste dag med dagslys. Koret af fuglestemmer aftager mod månedens slutning, de fleste fugle har nu æg og unger. Stæreungerne flyver af redekassen først i juni, meget belejligt har spurvehøgen nu fået unger i den flade rede i en gran eller lærk i udkanten af […]

Hav og Fjordterne, Langdistanceflyvere

Hav og fjorternen ligner hinanden til forveksling, kun få ting adskiller dem. Havternen er lidt mere slank og elegant, ensfarvet rødt næb og korte røde ben, vingerne er tydeligt længere end halen. Fjorternen har sort næbspids er lidt mer plump i kropsbygning, vinger og hale lige lange, ben lidt længere […]

Fjordrejer et pillearbejde

God fornøjelse med pillearbejdet De dukker op i de lavvandede fjorde tidlig forår og er en vigtig fødekile for mange af vores fisk i sommerhalvåret. Vinteren igennem ligger de nedgravet i bunden af fjordene. De er en lækkerbisken, omend det er et pillearbejde at få en mad ud af dem, […]

Krikand

Krikand er vores mindste and. Den yngler primært i små sure vandhuller i højmoser og skovsøer i de Skandinaviske og Sibiriske skove. Krikanden er således en ret fåtallig ynglefugl i Danmark. En tur til Ulfshale, hvor der netop er nogle af disse karrige damme gav en enkelt andrik, og dennes […]

Der var 1 , der var 2, der var ….mange

En morgentur ved solopgang d. 8 maj på Nyord Møn gav et lille indblik i harebestanden i området. Der er mange hare på Nyord, dels er der strandengene men det har også betydning at øen forsøges holdt fri for ræv på grund af strandengenes ynglefugle. Når hormonerne ruller er haren […]

Pas på mig

Naturen i maj og begyndelsen af juni er fyldt med dyreunger. Vis hensyn når du færdes i naturen Hunden skal i snor også på stranden Falder du over et rålam, harekilling eller sælunge på din tur så lad dem ligge. Træk dig væk fra området. Moderen er givet lige i […]

Sort ibis

Stadig oftere ses den sorte ibis i Danmark, og hver gang er den et tilløbsstykke for fugleinteresserede og fuglefotografer på godt og ondt. Det er en rigtig fin oplevelse at se på fugle, og også at tage gode billeder, men det er uforståeligt at der blandt nogle (få) fuglefolk er […]