Month: March 2022

Rørhøg

I april ankommer rørhøgen fra overvintring helt fra Afrika. Du kan kende han af rørhøg på at den er trefarvet, mørke vingespidser grålige vinger og hale, brunlig kropsfarve. Hunnen er varm brun med en gylden pande. Navnet rørhøg kommer af at den bygger rede i rørskoven. Du finder rørhøgen i […]

Forårsbilleder

Herunder en hel række forårsbilleder som vi nok alle glæder os til at opleve ude hvor vind, sol og syns-duftindtryk gør sig gældende, noget som skærmen aldrig vil kunne erstatte. Pak en lille rygsæk med lidt proviant, chokolade, appelsin, the kaffe og drag ud og oplev foråret. Mærk vinden som […]

Toppet lappedykker, Forårsforelskelse

Den toppede lappedykker lever en ret anonym tilværelse i vinterhalvåret, hvor de samles på vinterlokaliteterne på fiskeriterritoriet eller de store søer. Vinterdragten er grå og trist helt uden forårets pragtdragt. I forårsmånederne finder vi dem i næsten alle søer. Nu er de virkelig en af de fugle som gør opmærksom […]

Fandens Mælkebøtte. Spis dit ukrudt

De pibler fem i græsplænen, i vejkanten, parker og enge, det er “fandens” mælkebøtte, mange haveejeres ynglings hade objekt på lige fod med dræbersnegle og skvalderkål. Men hvorfor må de ikke være der ? Det er da en køn blomst som tiltrækker bier og sommerfugle, og så smager den fantastisk […]

Gransanger

Tif taf, tif taf…. tif taf lyder det fra krat og skov fra sidst i marts og ind i april. Det er gransangeren der er på spil, en af de første trækfugle som ankommer til Danmark i det tidlige forår. Gransanger er egentlig et misvisende navn for den lille sangfugl, […]

Rødstjert

Den alm rødstjert kommer normalt til os omkring 1. maj nogle helt fra Afrika, hvorimod husrødstjerten i stadig større omfang overvintre hos os i milde vintre. Gennem et par år har naturblokken haft begge som matrikkelart. 2022 havde Naturblokken den første husrødstjert her på Møn 23 marts, ekstrem tidligt man […]

Årets første sommerfugle

Lær forårets sommerfugle at kende. De første og mest almindelige sommerfugle er citronsommerfugl, nældens takvinge, påfugleøje og sørgekåbe. De sidste to overvintre i brændestabler, barkafslag, udhuse mv. når blot de kan holde sig tørre, kan de godt tåle den danske vinter. Måske du har opdaget påfugleøje i brændet og er […]

Hugorm eller Snog ?

Hvert år dukker hugormen og snogen frem fra vinterhiet, når den første forårsvarme sætter ind i slutningen af marts begyndelsen af april. De har tilbragt vinteren i et jord- eller stendige eller en bunke marksten. Slanger er vekselvarme og er afhængige af at solens stråler kan varme dem op før […]

Bøgen og dens anvendelse

Bøgen spejler sin top i bølgen blå, en kendt strofe fra vores nationalsang. I betragtning af at Danmark kun indeholdt 2 % skov inden indfredning i 1805 er det egentlig bemærkelsesværdigt at bøgen har fået så stor en plads i danskernes bevidsthed. Men alle holder jo af de store gamle […]

Kunstige andereder

Ynglesæson for gråand er i gang. Normalt benytter gråanden blot lidt højt græs eller en risbunke i tilknytning til vand som ynglested. Derfor går der rigtig mange reder tabt til prædation. Ræv, ilder, mink, gråkrager og rotter er de dyr der prædere anderederne. Selvom vi er i ynglesæson, så kan […]