Month: April 2019

Tornirisk

Tornirisk findes over hele landet. Tætheden virker til at være størst i østdanmark. Antallet af tornirisk har som for mange af agerlandets fugle været i tilbagegang siden 80-erne. Tornirisk træffes meget almindelig på Bornholm, Møn og Sydsjælland. Hører til finkerne (spurvefugl) og er almindelig i større haver på landet, hvor […]

Plant for vildtet

Det er nu du skal bestille planter gennem tilskudsordningen Plant for Vildtet hos Naturstyrelsen til efterårets planteprojekter. Ansøgningsfrist er 30 april. Plant for vildtet betales over den afgift ( jagttegn) som de danske jægere hver år indbetaler for at gå på jagt i Danmark. Ordningen har eksisteret siden 1930-erne og […]

Gæslinger

Ikke underligt har både piletræets blomsterstand og grågåsens dunede unger sammen navn, gæslinger.Pilens gæslinger har stået en tid og er rigtig vigtige for vores bier. Grågåsens gæslinger er set de første steder og det slår aldrig fejl at der er gæslinger på Dronningens fødselsdag 16 april. Hvem der har givet […]

Ask

Træerne i vintertilstand. Asketræet bliver et stort og bredkronet træ. I ungdommen er barken glat og blygrå, senere bliver den furet. For mange er et træ måske bare et træ, men sætter man sig lidt ind i forskellene, åbner der sig en ny og spændende verden. De fleste træarter kan […]

Sankthansurt

Sankthansurt er en tykbladet urt som i april står med tykke saftspændte blade på især lidt tørre lokaliteter. Der er ingen forvekslingsmuligheder Den er fin at plukke nu i april. Nøjes med at plukke de kødfulde blade som kan anvendes rå i salat eller i dressing. Eller brug den som […]