Tag: Løvsanger

Løvsanger

Måske har du hørt den, en melodisk fuglestemme som falder og falder i toneleje. Det er løvsangeren. Fra sidst i april og ind i maj trækker mange løvsangere gennem Danmark mod de Skandinaviske birkeskove, her lyder den fine sang sommeren igennem. Løvsangeren overvintre i tropisk Afrika Løvsangeren er også Dansk […]