Recent Posts

Årstiden, Flora og fauna, Maj, September, Tema

Strandagurk

 

 Strandagurk eller strandarve som er det rigtige navn, hører til de planter som er lette at genkende. Den minder lidt om et lille nåletræ og står ofte mange sammen. Den er meget almindelig over hele landet, hvor der er løst sand langs kysten. Strandarven er bedst at sanke i foråret, […]

Årstiden, August, Flora og fauna, September, Tema

Fiskeørn

 

 I slutningen af august og ind i september kommer fiskeørnene ned fra ynglepladserne i Sverige og Finland. Vi har ganske få ynglepar herhjemme, egentlig lidt underligt i betragtning af at fødetilgangen burde være rigelig. Det mest kendte par er nok Gribskov parret, som flere år har ynglet ved en af […]

Årstiden, August, Mad af naturen, September, Tema

Kæmpestøvbold

 

 Efter megen regn kan man i juli -september finde kæmpestøvbold på enge og overdrev. Kæmpestøvbolden kan blive rigtig stor større end en fodbold. Når de når den størrelse begynder de imidlertid at blive gule i kødet idet sporedannelsen er begyndt. Det er kun de helt faste hvide individer som egner […]

Årstiden, August, Flora og fauna, September, Tema

Kik op for hvepsevåger

Omkring månedsskiftet august/september kommer der et koncentreret tæk af hvepsevåger nordfra. Hvepsevågen er færdig med at yngle og hvepsene ( gedehamse ) har ikke længere larver i boet under jorden, så fødegrundlaget for hvepsevågen forsvinder. Derfor det tidlige rovfugletræk mod Afrika. Hvepsevågetrækket er primært et østdansk fænomen som kan opleves […]

Årstiden, August, Mad af naturen, September, Tema

Brombær

Brombær er en besværlig plante med torne som stopper folk og fæ. Besværlige for jægere og hunde i efteråret. Man skal være mere end almindelig tykhudet for at forcere et kraftigt brombærkrat. Måske netop derfor er det en af de vigtigste planter vi har i det åbne land og lysåbne […]

Årstiden, August

Høst

 

 Overalt kører de i disse dage det er om at få kornet ind mens det er tørt. Det er nu landmanden skal høste fortjenesten af året arbejde i marken. Vejrligets lunefuldhed fra så tidspunkt til høst kan aflæses direkte i tanken på mejetærskeren. I løbet af nogle få uger er […]