Recent Posts

Årstiden, Flora og fauna, Maj, Tema

Løvsanger

Måske har du hørt den, en melodisk fuglestemme som falder og falder i toneleje. Det er løvsangeren. Fra sidst i april og ind i maj trækker mange løvsangere gennem Danmark mod de Skandinaviske birkeskove, her lyder den fine sang sommeren igennem. Løvsangeren overvintre i tropisk Afrika Løvsangeren er også Dansk […]

Årstiden, Flora og fauna, Maj, Tema

Honningbi sværm

Normalt skal vi ind sidst i maj før honningbierne begynder at sværme, men i 2019 blev der registreret adskillige sværme allerede i første halvdel af maj. Der sker det at den gamle dronning når der er pladsproblemer i bistadet stikker af med halvdelen af arbejderbierne. Forinden har hun sørget for, […]

Årstiden, Flora og fauna, Maj, Tema

Bomlærke

Bomlærke eller kornværling som den også hedder er en rigtig overdrevsfugl som hører til på overdrev og heder. Bomlærken minder om sanglærken men er mere plump i kroppen og har et langt kraftigere næb. Bomlærkens sang er også meget forskellig fra sanglærken, den foretrækker at sidde i en busk, eller […]

April, Årstiden, Flora og fauna, Maj, Tema, Uncategorized

St Kobbersneppe

St Kobbersneppe bærer sit navn med rette grundet den kobberfarvede yngledragt. Du kan opleve St. kobbersneppe i forårsmånederne på strandenge i Vest Danmark, Vadehavet, Tipperne mv. St. Kobbersneppe hører til de store vadefugle, det lange lige næb, røde kobberfarvede bryst og ryg, og de lange sorte ben gør at den […]

April, Årstiden, Juni, Maj

Rødstjert

 

 Rødstjerten kommer til os omkring 1. maj helt fra Afrika. Vi har to slags rødstjert, husrødstjert og rødstjert. Begge har fået navn efter halens røde underside. De overvintre begge i det Nordlige Afrika. Du kan se og høre de to arter herunder. Husrødstjert er en lille nærmest sodfarvet fugl, som […]

Flora og fauna, Juni, Maj, Tema

Nattergal

 

 Nattergal har med rette fået sit navn idet den udpræget synger i de mørke timer. Den overvintre i Afrika og ankommer til os omkring d. 12 maj. Nattergalens smukke røst lyder nu og frem til Skt Hans. Ikke underligt har H.C. Andersen brugt den i et af sine eventyr, hvor […]

April, Årstiden, Flora og fauna, Tema

Rødkælk

 

 Rødkælken synger hele året, men mest intenst her i forårsmånederne. Den er blandt de første til at lade sin fine stemme høre tidlig morgen i det første grå lys inden solen står op. Ligeledes slutter den af som en af de sidste efter solnedgang. Naturblokken fangende lyden af rødkælken en […]

April, Årstiden, Maj, marts

Solsort

 

 Solsorten er gået fra at være en sjælden skovfugl til at være Danmarks mest almindelige fugl, kendt fra enhver parcelhushave. Solsorten bliver hos os hele året og er en af de fugle der er tidligst ude til at synge foråret ind. I starten blot nogle strofer fra en lav busk […]