Løvsanger

Måske har du hørt den, en melodisk fuglestemme som falder og falder i toneleje.

Det er løvsangeren. Fra midt i april og ind i maj trækker mange løvsangere gennem Danmark mod de Skandinaviske birkeskove, her lyder den fine sang sommeren igennem. Løvsangeren overvintre i tropisk Afrika

Løvsanger

Løvsangeren er også Dansk ynglefugl men ikke så almindelig, du træffer den i blandingsskov og pilekrat men også i de vestjyske plantager når blot der er lidt selvsået birk her og der.

Løvsangeren er en lille gulbrun fugl som typisk sidder højt til vejrs i et løvtræ, den er ret aktiv ligesom sin nære fætter gransangeren. De ligner da også hinanden ret meget. Løvsangeren har lyse ben og gransangeren mørke ben, og så er der stemmen til forskel.

God tur ud og lytte til forårets og sommerens fuglekor.

Naturblokken.

Faktaboks: Kilde DOF, Danmarks fugle

Vingefang: 16,5-22 cm
Længde: 11 cm
Vægt: 6-10 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 6-7 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13 dage
Ungetid: 13-14 dage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*