Ask

Ask har gennem tiden været prist både i mytologien og som gavntræ til redskaber mv.

Fra den nordiske mytologi er Ygdrasils Ask det største og ypperste af alle træer. Dets Grene brede sig over hele Verden og rage op over Himlen. Du kan finde lidt mere om asken i nordisk mytologi ved at følge nedenstående link

http://heimskringla.no/wiki/Ygdrasils_Ask_(Nordisk_Mytologi_efter_Kilderne)

Asken har gennem tiden været vigtig som gavntræ, foder og brænde. Veddet er lyst og stærkt og bruges derfor til redskaber, møbler og parketgulve. Askebrænde har normalt en mindre vandprocent end brænde af andre træarter, det tørre således hurtigere og kan anvendes samme år som det er skovet.

Asken er et lystræ med fingrede blade © HHE

Asken er et lystræ som slipper lys ned til skovbunden så der kan gro mange andre buske og urter under asken, den er således med til at sikre en masse levesteder for andre arter.

Askens etvingede frø sidder fast hele vinteren og er klar til at sejle med vinden i foråret © HHE

I gamle dage anvendte man askens løv og knopper til foder til dyrene, ligeledes er askeknopper vigtig føde for hjortevildtet gennem vinterperioden.

Askeknopper kendetegn sorte og modsatrettede © HHE

Desværre har Asken efter årtusindskiftet været ramt af en kedelig svampesygdom, der har taget livet af rigtig mange asketræer over hele landet og gjort at skovbruget næsten er ophørt med at plante den.

Det ser heldigvis ud til at de ask der står tilbage stabilisere sig, det ville være et tab om asken forsvandt, på lige fod med elmen der næsten er forsvundet efter elmesygens hærgen.

Læg mærke til asken og det fine lys der slipper gennem de fingrede blade.

Ask og eg hører til de senest udspringende løvtræer og i gamle dage sagde man at springer ask før eg bliver sommeren bleg (varm og god), springer eg før ask går sommeren i dvask ( våd og kold). Ordsproget holder naturligvis ikke det ved vi i dag.

God tur

Naturblokken

 

Comments are closed.