Mirabel

De står som hvide puder overalt i landskabet her først i april, det er den første af slægten prunus der blomstrer, med de fine små hvide blomster.

Det danske navn er mirabel.

Du kender den sikkert bedre i efteråret som træet med de mange gule eller røde blommer. Næsten alle ejendomme på landet har et eller flere af de små blommetræer stående i yderbeplantning eller i et af de levende hegn.

Fritstående mirabel i hegnslinie © HHE

Mirabel er en vigtig busk/træ for bierne i det tidlige forår, og i efteråret trækker de modne blommer mennesker, sommerfugle og ikke mindst gedehamse til.

Vælger du at plante mirabel, så er nogle få stykker tilstrækkelig i et levende hegn eller remise. De breder sig ret meget gennem rodskud.

Mirabel er ret tornedet, så anvend dem med omtanke. Sæt dem sammen i en eller nogle få grupper så har du styr på dem.

Nyd dem i den korte blomstring der kun vare ca 14 dage, når de er afblomstret kommer en ny prunus art i blomst, slåen den vender naturblokken tilbage til.

God tur

Naturblokken.


 

Comments are closed.