Skeand

Skeanden har navnet efter det brede skeformede næb. Næbbet er yderligere forsynet med lameller ligesom barderne på en hval, det gør at skeanden kan filtrere dyreplankton fra når den snadrer på det lave vand.

Skeand han © HHE

Skeandrikken er en flot fugl med sit sortblå hoved, rustrøde bug og hvide bryst, hunnen er spættet i grå/brunt, men begge med det karakteristiske næb.

Skeand hun © HHE

Du finder primært skeænder på lavvandede ferskvands eller brakvands lokaliteter og oversvømmede enge.

I det tidlige efterår samler skeænderne sig på lavvandede lokaliteter især i Østdanmark, i Hovvig Vildtreservat kan der her ligge p mod 600 skeænder, men du finder dem også på mange af de nyligt etablerede vådområder, her er mængden af zooplankton enorm, idet der endnu ikke er etableret en fiskebestand.

Mange af skeænderne forlader os ud på efteråret, men er at finde igen i sidst i marts begyndelsen af april på lavvandede lokalitet.

Skeanden er ynglefugl i Danmark

God tur

Naturblokken

Faktaboks: Kilde DOF, Danmarks Fugle

Vingefang: 70-84 cm
Længde: 51 cm
Vægt: 500-700 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 9-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-23 dage
Ungetid: 40-45 dage

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*