Gransanger

Tif taf, tif taf…. tif taf lyder det fra krat og skov i april, det er gransangeren der er på spil, en af de første trækfugle som ankommer til Danmark i det tidlige forår.

Gransanger er egentlig et misvisende navn for den lille sangfugl, idet den primært træffes i løvskov, og krat med buske og løvtræer.

Gransanger

Nu kender du gransangeren på lyden, det er lidt mere sjældent at se den lille fugl i gulbrunt. Når du hører lyden så se efter fuglen som næsten altid er i bevægelse i trækronerne.

Gransanger i toppen af pæretræ © HHE

Den har en slægtning som hedder løvsanger, her er stemmen helt anderledes, den vender naturblokken tilbage til.

Begynd at lære fugestemmerne efterhånden som fuglene ankommer sydfra.

God tur i forårsskoven

Naturblokken

Faktaboks. Kilde DOF, Danmarks Fugle

Vingefang: 15-21 cm
Længde: 11 cm
Vægt: 6-9 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 13 dage
Ungetid: 13-14 dage

 

Comments are closed.