Bøg, Oldenår 2019

Bøgen er nok den træart de fleste syntes er indbegrebet af dansk forår og sommer, prist i vers og digt og en del af vores nationalsang.

Bøgen er en træart som primært trives på den gode jord øst for israndslinien. De høje ranke træer hører til på den fede jord ved vores østvendte fjorde i det Jyske og på Øerne.

Bøg inden udspring Møns Klint © HH

Bøgen er en skyggetræart som næsten kan holde alt lys fra skovbunden, så kun anemonerne stortrives sammen med den. det skyldes at anemonerne blomstrer inden bøgen folder sine grønne blade ud sidst i april.

Nyudsprungen bøg © HHE

Bøgen egner sig dårligt til ny skovrejsning, den vil helst have et sluttet skovklima at vokse op i. Bliver skovbunden i den nye skov græsbunden kommer der mus, og de kan tage livet af rigtig mange unge bøge, idet de gnaver barken af hele vejen rundt, så de unge bøgetræer dør.

Ca. hver 4 år, får man det der kaldes oldenår, bøgen springer ud med blomster i foråret og hvis bestøvning og vejret ellers arter sig, hænger bøgens trekantede frø (bog), tæt i efteråret i de karakteristiske frøkapsler. I 2019 er der en massiv blomstring grundet den ekstrem varme og tørre sommer 2018.

Svulmende blomsterknopper på bøg © HHE
Bøgen blomstrer © HHE

I oktober typisk i blæsevejr falder bog til jorden og er vigtig føde for mange af skovens dyr, såvel fugle som mus. I ældre tider satte man tamsvin ind i bøgeskoven når der var oldenår, idet svinene da åd sig fede i bøgens frø. Selvom svinene åd mange bog var de samtidig med til at sikre at de frø som ikke blev fundet fik de bedste spiremuligheder.

Bog i frøkapsel @ HHE

En bøg bliver hvis den får lov at stå uforstyrret sjældent mere end 300-400 år før den bryder sammen og bliver hjemsted for et mylder af liv i form af hulrugende fugle, insekter og svampe.

I den forstlig drevne skov bliver bøgen høstet løbende igennem levealderen som er ca 120 år. Det starter med ca 6000 planter på et areal svarende til 10 parcelhushaver og slutter med ca 120 træer på samme areal efter 120 år. Mange steder efterlades 5 af de gamle træer, så de kan fortsætte så længe de kan holde, for til sidst at ende som føde for svampe og insekter.

Bøgens ved anvendes primært til møbler og gulve samt brænde og flis. Når du køber møbler af dansk produceret og certificeret (FSE) bøgetræ, er du med til at lagre CO2 og med til at sikre at der fortsat kan dyrkes bæredygtig skov i Danmark.

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*