Havfasan, Havlit

Havlit er en udpræget havdykand som kan hente føden bestående af små muslinger og snegle helt ned til 60 m dybde. Den er mest udbredt i Østersøen som er vinterkvarter. Den er højarktisk ynglefugl.

Havlitten kaldes blandt jægerne for havfasan, grundet hannens lange hale som skyldes forlængelse af de midterste halefjer. Hunnen er mere afdæmpet. Begge er i sarte pastelfarver, hannen med rosa hoved og smukke aftegninger.

Havlit han og hun © HHE

Navnet havlit stammer fra havlittens karakteristiske gentagne kald, avlit, avlit, avlit.

Havlitten er de seneste år gået meget tilbage men optræder stadig i stort antal i Østersøregionen. En konsekvens af nedgangen er at det fra 2018 kun er hannen som har jagttid ( 1.oktober – 31.Januar)

Havlitter ud for Møns Klint © HHE

Især i senvinteren optræder havlitterne i store flokke langt til havs i Østerssøen, man kan være heldig at kunne se dem fra land, her nordmolen på Klintholm havn nok landets bedste lokalitet, sammen med Gedser Odde.

God tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*