Plant for vildtet

Det er nu du skal bestille planter gennem tilskudsordningen Plant for Vildtet hos Naturstyrelsen til forårets (2020)planteprojekter.

Ansøgningsfrist er 31. oktober.

Plant for vildtet betales over den afgift ( jagttegn) som de danske jægere hver år indbetaler for at gå på jagt i Danmark. Ordningen har eksisteret siden 1930-erne og er en smidig ordning uden så meget administration. Der er to ansøgningsfrister, udgangen af oktober og udgangen af april, med levering til døren af planter et halvt år efter ansøgningsfrist. Tilskudsdelen er skattepligtig derfor skal der cvr nr eller cpr. nr. på ansøgningen. Du skal ikke være jæger for at søge om planter.

Du kan læse mere om ordningen ved at følge nedenstående link:

Vejledning og ansøgning

Naturblokkens ejer, har tidligere siddet med myndighedsbehandling af ansøgninger i Vestsjælland for Naturstyrelsen og har gennem en 20. års periode bevilliget rigtig mange planter til projekter i det åbne land, primært på landbrugsjord. Tidligere var der en rådgivningsordning med bedriftsbesøg. Den er nedprioriteret sparet væk i Naturstyrelsen. Tilbage de fleste steder er der således kun telefonrådgivning tilbage, ved den stedlige vildtkonsulent, brug den hvis du er i tvivl.

Har Du brug for rådgivning i marken er der flere rigtig dygtige firmaer, men også en del dårlig rådgivning så se dig godt for.

På baggrund af de mange besøg på private ejendomme er der naturligvis høstet mange erfaringer mht. plantevalg, udformning mv, dem vil jeg gerne dele ud af her på blokken.

Hvis Du forestiller dig dit eget hjem, så har du køkken, opholdsstue, sovekammer, børneværelse, toilet, terrasse mod syd, åbent område omkranset af lægivende plantning osv, med andre ord har du indrettet dig fuldstændig som du skal indrette plantningen for vildtet.

 • Ordentlig forberedelse er det halve arbejde
 • Undersøg om der er restriktioner, beskyttelseszoner mv.
 • Plant på eksisterende landbrugsjord ikke naturarealer
 • Hegn skal der til, ellers er det i de fleste tilfælde spild af planter og tid, brug træpæle som hjørner og galvaniserede vandrør som mellem pæle.
 • Hold min 1/3 af arealet lysåbent så der kan komme sol ind i plantningen.
 • Brug 80 % buske og 20% træer, ved små plantninger under 1000 m2 kun buske
 • Hold afstand fra hegn til første planterække gerne en afstand 3,5 m så du de første år kan køre med en vildtblanding f.eks honningurt eller cikorie mellem hegnet og planterne.
 • Plant på god afstand 1,5m X 1,5m svarer til godt 4400 planter pr. ha. ( 1 ha = 10000m2). Tilpas rækkeafstand så den passer med evt. maskinel til renholdelse men gå ikke under 1,25m mellem planter eller rækker.
 • Plant i smågrupper af samme art over flere planterækker
 • Plant træer mod nord i plantningen, brug gerne eg, den er en lystræart, så du kan have andre planter imellem/under f.eks dunet gedeblad, fjeldribs , rød kornel mf.
 • Plant arter som er lave og som giver læ i kanterne min. over 3 rækker, hold vinden ude og luk lyset ind.
 • Hold rent de første 3-4 vækstsæsoner så kan du tage hegnet ned

Planteindslag benyttes hvis der går over en uge fra du modtager planterne i plantesækkene til du kan plante dem ud på det blivende sted © HHE

God fornøjelse med ansøgning og projekt.

Ønsker du rådgivning i marken (kun Sjælland) er du velkommen til at tage kontakt via mail til naturblokken på mail info@naturblokken.dk , prisen for besøg incl. den første time er 1000kr + moms, herefter 550kr/t +moms for hver påbegyndt time. Normalt vil et besøg af 1 times varighed  afstedkomme, et groft rids, placering, plantevalg og nogle gode råd om etablering, samt rådgivning om hvordan du kan forbedre naturindholdet på ejendommen, f.eks etablering af vådområde, pleje af eksisterende plantning og hegn, biotoptiltag mv.

God fornøjelse

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*