Møn, Orkideernes paradis

Omkring 1 juli står den smukke orkide horndrager i blomst på overdrevet Jydelejet på Møns Klint. Stedet er den eneste voksested i Danmark.

Takket være Naturstyrelsens indsats omkring pleje af Jydelejet er horndrageren i fremgang.

Hvis Du tager til Møn for at se horndrageren så hold dig til de småstier der er i området, alt for mange tramper rundt i det lille indelukke hvor der står flest blomster, med det resultat at mange blomster trampes ned.

Horndrager Jydelejet 26 juni 2019

Husk alle orkideer er fredet.

St Gøgeurt blomstrer i maj

Intet andet sted i Danmark trives de vilde orkideer (gøgeurtefamilien) så godt som på Møn. Det skyldes jordbundsforhold med stort kalkindhold, mildt klima, samt ikke mindst at der gennem mange hundrede år har været overdrev, klinter og strandenge som aldrig er kommet under moderne landbrugsdrift.

I  maj finder man stor gøgeurt i stor mængde, især på overdrevet Høvblege som rejser sig som en række kridthøjdedrag på sydsiden af Øst Møn. Høvblege har fra gammel tid været brugt til afgræsning. Arealerne ejes og passes af Naturstyrelsen Storstrøm. Arealerne drives med naturpleje som hovedformål.

Stor gøgeurt er markant netop nu midt i maj, idet den har en relativ stor blomsterstand. De fleste individer er lyserøde med mørke knopper øverst, men der findes også helt hvide individer.

Du finder også stor Gøgeurt på skrænterne og overdrevne på selve Møns Klint.

St. Gøgeurt Høvblege © HHE

En anden gøgeurt som findes i stort tal i maj er den store prægtige majgøgeurt. Den står normalt på fugtige lokaliteter gerne sammen med engkabbeleje og lyser med sine blomsterstande i purpurrød op blandt de gule engkabbelejer.

Bødkermosen lige øst for Høvblege er en god lokalitet for majgøgeurt, ligeledes engene overfor campingpladsen på Ulvshale huser store bestande.

I juni blomster Skovgøgeliljen, den lyser op på overdrevne med sin sarte hvid/grønne farve og er nok den mest almindelige af Møns Gøgeurter

Skovgøgelilje 2 juni 2019 Høvblege

Rundt omkring i skovkanterne ses den mere sjældne Hvidgule skovlilje

Hvidgul skovlilje 2 juni 2019 Høvblege
Rederod Klinteskoven

Orkideen rederod finder du i bøgeskovens mørke langs Møns Klint. Den gror i udpræget mørke og har intet klorofyld ( grønkorn ) som giver andre planter den grønne farve, og får gennem dette samspil de næringsstoffer som er nødvendige. Rederoden lever i samspil med svampe og står ofte steder med dødt ved og mange blade og får gennem dette samspil de næringsstoffer som er nødvendige. Navnet stammer fra roden på rederod der ligner en fuglerede.

Rederod i bøgens skygge, står gerne hvor der er mange rådnende blade og grene
Skovgøgeurt Høvblege juni
Skovgøgeurt Høvblege

God tur og husk alle gøgeurter er fredet og specielt for Høvblege og Møns Klint gælder det, at alle planter er omfattet af fredning.

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*