Hugorm eller Snog ?

Hvert år dukker hugormen og snogen frem fra vinterhiet, når den første forårsvarme sætter ind i slutningen af marts begyndelsen af april. De har tilbragt vinteren i et jord- eller stendige eller en bunke marksten. Slanger er vekselvarme og er afhængige af at solens stråler kan varme dem op før de for alvor er aktive. Derfor er der rigtig god chance for at se dem ligge og tage solbad i april. Hvis ikke de er ordentlig varmet igennem er de væsentlig langsommere til at flytte sig hvis de forstyrres. Måske er det derfor at det en sjælden gang går galt for mennesker og hunde, når de bliver bidt af hugorm.

Stribet variant har opdaget fotograf og er klar til at stikke af ©HHE

Bliver du bidt er der normalt ingen grund til panik, hugormens gift er ganske vist meget kraftig men mængden er lille. Normalt vil man få reaktioner som fra et kraftigt hvepsestik. Men det gælder for hugorm som for hveps, at man kan være overfølsom overfor giften. Får man alvorlige symptomer så tag øjeblikkelig til læge eller skadestue. Er det den firbenede så kontakt dyrelægen.

Hvordan ser man så forskel på hugorm og snog. Fra skoletidens biologiundervisning har de fleste nok lært, at hugormen er grå med sort siksakstribe ned af ryggen. Snogen er sort med gule nakkepletter. Så enkelt er det nu ikke, der findes helt sorte hugorme især på Sjælland er den sorte variant meget almindelig, faktisk nogle steder i overtal.

Sort hugorm Odsherred © HHE

Den helt sikre forskel på de to arter ser man i øjnene, idet snogen har rund sort pupil, mens hugormen har af lodret pupil, nærmest en sort stav i øjet. Hugormen er normalt også mindre end snogen og har den for hugormefamilie så karakteristiske brede nakke med giftkirtlerne . Snogen har 2 gule eller hvide nakkepletter.

Snog bemærk de helt runde sorte pupiller og de gule/hvide nakkepletter © HHE

Hugorm sort variant, bemærk den lodrette sorte pupil et sikkert kendetegn for hugorm © HHE

Stribet variant bemærk lodret pupil  Møn 24 marts 2019 ©HHE

Hugormen bruger giften til at lamme mindre dyr som mus og firben. Snogen lever normalt af padder og fisk. Begge er glimrende svømmere og især snogen er tilknyttet det våde element.

Snog i gang med at sluge en padde Møns Klint © HHE

Hugormen føder levende unger mens snogen lægger æg i kompostbunker og åbne møddinger. varmen fra kompostering udruger nu æggene.

Husk at beggen arter er mere bange for Dig end du bør være for dem. Lad dem være der er ingen grund til at at slå dem ihjel.

Har Du lyst til at opleve dem i naturen skal du gå forsigtig og opsøge pladser med sol og læ her i det tidlige forår.  Gerne skrænter, sten- og skovdiger og gerne steder med mange naturtyper.

Røsnæs, kysterne i Odsherred, Knudshoved odde ved Vordingborg, Sydsiden af Møns Klint er gode lokaliteter for begge arter.

God tur.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*