Årets første sommerfugle

Lær forårets sommerfugle at kende.

De første og mest almindelige sommerfugle er citronsommerfugl, nældens takvinge og påfugleøje. De sidste to overvintre i brændestabler, barkafslag, udhuse mv. når blot de kan holde sig tørre, kan de godt tåle den danske vinter. Måske du har opdaget påfugleøje i brændet og er selv blevet lidt forskrækket over det hørbare tydelige smæld den giver med vingerne hvis den forstyrres. Det gør den for at skræmme evt. fugle eller mus som kan være en trussel mod den De tydelige store øjne yderst på vingerne er med til at give skræmmeeffekt.

De sommerfugle som overlever vinteren lægger grunden for de næste generationer. Når disse klækkes ser vi de farvestrålende individer som vi holder så meget af, helt klare i farverne og ikke så lasede som de overvintrende.

Påfugleøje © HHE

Nældens takvinge © HHE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*