Regulering af ræv

Jagttiden på ræv udløb med udgangen af januar. Det er muligt for at beskytte jordrugende fugle i ynglesæsonen, at foretage regulering af ræv med skydevåben i februar måned, uden at skulle søge om tilladelse hos Miljøministeriet.

Reglen er at ræv skal udgøre et problem på egnen. I praksis betyder det at ræv kan reguleres over hele landet i februar, idet ræv langt er den største prædator på fugle og pattedyr. Reguleringen skal foregå efter de regler der er nævnt i Jagtloven og bekendtgørelse om vildtskader.

Der er to effektive måder at foretage regulering, den ene er at skyde ræv fra grav ved brug af gravgående hunde som gravhund og div små terrier.

Det er erfaringen at rævene ofte ligger over jorden indtil jorden er frostbunden, først da er de til at finde i grave både naturgrave og kunstgrave. Det er en fordel at gå stille til graven i rigtig vind og så lade hunden gå i graven når man er klar.

Ofte er der to mand til at dække udgangene. Det er nu hundens opgave at psyke ræven ud af graven ved at konfrontere ræven uden at komme i direkte slagsmål med den. Der er gjort rigtig meget for at avle hunde som ikke er så skarpe, at de kommer galt afsted i graven eller slår ræven ihjel i graven.

Den kloge hund er den der er så skarp at den kan gøre ræven usikker så den springer af grav. Disse hunde er ofte taktikere hunde som skifter rør og på den måde konfronterer ræven fra to sider, og til sidst får den til at forlade graven. Kan hunden ikke få ræven ud tages hunden op, og den ene af skytterne bliver ved graven, ofte vil ræven når der er ro forlade graven og den tilbageblevne skytte kan nu nedlægge den.

En anden måde at regulere ræv på er at lokke ræv ved hjælp af lokkekald, såsom kanin-hareklage, fugleskrig osv. Det kan være ganske effektivt men kræver at skytten er ordentlig camoufleret og sidder rigtig i forhold til vinden. Der kaldes og holdes pauser, ræven kommer enten springende i fuld galop eller listende forsigtig, ofte forsøger den at komme op i vinden så den kan få fært af det skadede dyr som kaldet imiterer, og givet også for at tjekke om der er fare på færde, f.eks mennesker andre og stærkere ræve eller ulv på spil.

Lokkejagt på ræv, camoflage og placering er altafgørende foto ©HHE

Ræv må i februar reguleres 1 1/2 time før solopgang indtil 1 1/2 time efter solnedgang.

Uddrag af bekendtgørelse om vildtskader

  • Stk. 7. Regulering af ræv med riflet våben og haglvåben kan ske fra skydetårn eller skydestige, som opfylder betingelserne i § 1 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Regulering af ræv i medfør af stk. 1, 3, 4 og 6, kan ske i perioden 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, også fra de nævnte skydetårne og skydestiger.

Ræven skydes med riffel, ofte en fladt skydende riffel med lille kuglevægt f.eks 222 rem.

Der er en gavnlig effekt at få fjernet en del ræve på terrænet, især sidst i februar hvor tæven har besluttet sig for hvor hvalpene skal sættes. Får man fjernet tæven her så er der en chance for at prædationen bliver mindre for andre fugle og pattedyr i ynglesæsonen. At fjerne ræven helt fra et terræn er nærmest umuligt, og den har da bestemt også en rolle som opryder, får taget syge individer og fjernet faldvildt.

En sidegevinst ved reguleringen er at rævebælgen kan og bør anvendes til f.eks huer eller pels. Du kan finde en fin video herom på you-tube på Vildt & Jagt, se hvordan på linket herunder.

Strejfning

4 ræve reguleret i februar klar til strejfning

Knæk og bræk

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*