Rådyr

Buk i bast sammen med to råer © HHE

Måske har Du bemærket rådyr der står på markerne alle steder i februar-marts når du er kørt forbi marker med vinterafgrøder, og undret dig over at der pludselig er så mange samlet. Rådyret er det meste af året lidt en enspænder både rå(hun) og buk(han) er normalt enspændere og holder sig i et ganske lille område, territorie eller på engelsk homerange, hvor de tilbringer det meste af tiden. En undtagelse er her sidst på vinteren hvor de ofte samles i spring (flok) og ses i fuldt dagslys på landmandens vintergrønne marker. Det at de samles i spring er meget praktisk, idet det giver hver enkelt dyr mere tid til at esse(spise), der er flere øjne til at opfange farer, og det at være i en flok giver tryghed og mere tid for den enkelte til at indtage føde.

Råen har forlænget drægtighed, det betyder at fostret har ligget i dvale fra råen blev beslået (parret) i juli/august og ind til omkring nytår. Først med den øgede dagslængde omkring vintersolhverv starter udviklingen af fostret for alvor, og nu har råen brug for al den føde den kan indtage for at fostrene kan udvikles frem til lammene, ofte 2 stk, sættes i juni måned.

Bukken har brug for ekstra føde for at kunne sætte ny opsats(gevir) op. Den har kastet det gamle omkring årsskiftet, og i løbet af 4 korte måneder skal den danne en ny opsats, som i starten er en relativ blød håret hud (bast) med mange blodkar som tilfører næring til opbygning af opsatsen. Omkring maj er opsatsen færdigudviklet og basten fejes af på træer og buske.

Du kan se forskel på buk og rå inden bukken sætter ny opsats, idet råen har en lang hårdusk omkring kønsåbningen, kaldet skørt. Den hvide bagdel kaldes for spejl og kan slås ud som signal til de andre dyr om at der er fare.

Du kan se råvildt på markerne ved de fleste større private godser, de står ofte i læsiden på vinterafgrøder som hvede og raps. Ofte er der mindre veje hvor det er muligt at holde ind til siden og betragte dyrene i kikkert, bliv i bilen går du ud stikker dyrene af.

Naturblokken vil gennem året komme med flere billeder og oplysninger om vores mest almindelig hjorteart og andre naturlige ting som kan opleves ganske gratis, hvis blot man er opmærksom på de mange små ting der sker hen over året i naturen.

To råer en skyet februardag, bemærk skørt (hårdusk omkring kønsåbning) © HHE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*