Oktober

Ahorn eller Ær

Ahorn eller i daglig tale Ær, blev indført til Danmark og anvendt i skovbruget første gang i 1765 af den Tyske Forstmand V. Langen, hvis opgave det var at få genrejst de Danske skove efter at skoven nærmest var forsvundet gennem århundredes rovdrift. Skovarealet var helt nede på 2-3% forpint […]

 

Plant for vildtet

Det er nu du skal bestille planter gennem tilskudsordningen Plant for Vildtet hos Naturstyrelsen til efterårets (2019)planteprojekter. Ansøgningsfrist er 30. april. Plant for vildtet betales over den afgift ( jagttegn) som de danske jægere hver år indbetaler for at gå på jagt i Danmark. Ordningen har eksisteret siden 1930-erne og […]

Hassel

Hassel er vores hjemmehørende nød, den står i mange levende hegn og giver læ og føde til mange pattedyr. Hasselnødder er musenes favorit og egern er også med på menuen. Hasselbusken har gennem tiden været brugt til mange formål, leveret brænde til de gamle brændekomfurer inden kul og olie overtog […]

Fuglesteder, Nyord

2.  januar 2019, Nyord enge total oversvømmet grundet stormflod som følge af storm over flere dage i Østersøen. Der bliver noget for vandfuglene når vandet trækker sig tilbage. Er du fugleinteresseret og kommer til sydøst Danmark  i oktober -marts bør du aflægge Nyord nordvest for Møn et besøg. Her har […]

Strandjagt

Jagten på fiskeriterritoriet er fri, der er ganske vist mange restriktioner i form af beskyttelsesområder og zoner hvor der ikke må drives jagt, men der er fortsat mulighed for nogle fantastiske naturoplevelser på fiskeriterritoriet. Herunder er et link til Miljøministeriets hjemmeside visende jagtbegrænsninger på fiskeriterritoriet Jagtbegrænsninger på fiskeriterritoriet Jagten fra […]

Fløjsand

Det er de færreste der har set fløjsanden i naturen, idet den er en udpræget havdykand som holder til et stykke fra land. En af de bedste muligheder for at se fløjsand er turen Odden-Aarhus med Molslinien.  Her sejler man gennem et af de vigtigste områder for den sorte havdykand […]

Fuglekonge

Man hører dem næsten altid før man ser dem, en spæd og spinkel højfrekvent lyd siii siii siii som ofte kommer fra flere steder samtidig. Du kan hører lyden via nedenstående link Lyd fuglekonge Fuglekonger færdes ofte i småflokke og undersøger systematisk undersiden af grene og blade for bladlus og […]

Grågås

Grågåsen er stamfader til vores tamgæs. Den er den næststørste af vores gåsearter og er både yngle og trækfugl i Danmark. 2 grågæs bemærk den lyse forvinge et sikkert feltkendetegn © HHE Du kan kende grågåsen på at den har en lysegrå forvinge, orange kødfarvet næb og fødder, og så […]

Kortnæbbet sædgås

Kortnæbbet sædgås ankommer midt i  oktober til overvintringspladserne i Vest-Jylland. Den kortnæbbede gås er således primært et jysk fænomen selv om de også ses andre steder i landet. Arten ruger højarktisk bla. på Svalbard. På trækket sydover gør den ofte holdt langs den Norske vestkyst, især er landbrugsområderne omkring Trondheimfjorden […]

Slåen

Slåen finder du mange steder i levende hegn og langs kysterne. Har du først en gang bidt i et slåenbær der ikke har fået frost glemmer du ikke fornemmelsen af, at munden snerpes ind og man spytter uvilkårligt slåenbær ud igen. Slåen skal have frost før de er anvendelige til […]