Tema

Kysterne et orgie af farve

På intet tidspunkt af året er farvepaletten på kysterne så stor som i juni, herunder et lille udpluk af farver og planter fra nordkysten af Møn. Overalt hvor der er lysåbent og tidligere blev gravet efter kugleflint står den smukke blå slangehoved i blomst. Den trives på de næringsfattige men […]

 

Hunderose, Vildtplante

Midt juni er det tid for blomstring for den smukke hunderose med de lyserøde blomster som samtidig dufter fantastisk. Hunderosen er en ret kraftig rose som gerne klatrer til i andre buske og træer, derfor finder man den også typisk på overdrev hvor den ofte står meterhøjt sammen med andre […]

 

Fjordrejer et pillearbejde

God fornøjelse med pillearbejdet De dukker op i de lavvandede fjorde tidlig forår og er en vigtig fødekile for mange af vores fisk i sommerhalvåret. Vinteren igennem ligger de nedgravet i bunden af fjordene. De er en lækkerbisken, omend det er et pillearbejde at få en mad ud af dem, […]

Klædt i lyserødt og himmelblåt

I første del af juni står overdrevet Høvblege på SØ Møn klædt i lyserødt og himmelblåt. Det skyldes at de to gamle kulturplanter Østrigsk Hør og Esparcette blomstrer. Begge er oprindelig indført for at give bedre græsning på de kalkrige overdrev. I dag står de blandt de vilde gøgeurter og […]

Grøftekanter

Når grøftekanter og småarealer enten ikke slås af det offentlige, private eller landmanden, kan de være mange blomster og insekters sidste bastion. Der levnes ikke megen plads i landbruget på offentlige arealer eller private haver til natur. Tidligere inden kemien gjorde sit indtog i landbruget var den røde valmue og […]

Sommerfuglenes vagabond, Tidselsommerfugl

Da Naturblokken sidst i maj 2019 kom med nedenstående artikel om sommerfuglenes vagabond tidselsommerfugl, vidste vi ikke at det skulle blive den største invasion af sommerfugle i mands minde. Antallet af tidselsommerfugle som er kommet op til os fra nord Afrika og syd Europa er ekstremt, og skal nok tælles […]

Kulsukker

Kulsukker står mange steder og lyser op med sin blå farve også fordi de ofte optræder mange sammen og bliver tæppedannende. Kulsukker trives især på frodig jord gl. kompostbunker mv. Navnet kulsukker stammer af at planten har en tyk sort rod som samtidig er meget sød. Kulsukker er en gammel […]

Hvidtjørn , Skovens moder

Hvidtjørn hører absolut til en af Naturblokkens ynglinge. Fra midt i maj til ind i juni står denne fantastisk smukke busk med et tæppe af hvide velduftende blomster og dertil hørende insektliv, se det er lyden af skiftet mellem forår og sommer. Senere hen på efteråret står hvidtjørnen med sine […]

Møn, Orkideernes paradis

Intet andet sted i Danmark trives de vilde orkideer (gøgeurtefamilien) så godt som på Møn. Det skyldes jordbundsforhold med stort kalkindhold, mildt klima, samt ikke mindst at der gennem mange hundrede år har været overdrev, klinter og strandenge som aldrig er kommet under moderne landbrugsdrift. I  maj finder man stor […]

Syren, Vildtplante

I maj står syrenerne med de stærkt duftende lilla og hvide blomster, og det tætte grønne bladhang som er lægivende til gavn for mange andre arter. Syren er anvendelig i plantninger for faunaen. Benyt den som lægiver og kantplante i levende hegn og remiser, samt i ydre og indre rande. […]