Jagt, fiskeri og friluftsliv

Laksefeber

En stolt far Team Lille My, med Østersølaks på 116 cm og + 17 kg fanget i Påsken 2019 ud for Klintholm, Møn. Fightet af knægten, som ikke kunne løfte fisken. Den kommer han aldrig til at glemme, et stort tillykke fra naturblokken. For mange lystfiskere er laksefiskeri forbundet med […]

Regulering af ræv

Jagttiden på ræv udløb med udgangen af januar. Det er muligt for at beskytte bla. jordrugende fugle i ynglesæsonen, at foretage regulering af ræv med skydevåben i februar måned, uden at skulle søge om tilladelse hos Miljøministeriet. Reglen er at ræv skal udgøre et problem på egnen. I praksis betyder […]

De gratis glæder shelterpladser og bålsteder

Rundt omkring i hele landet har bla. Naturstyrelsen etableret shelterpladser og bålsteder enten til fri benyttelse eller bookning. Disse pladser ligger ofte ganske smukt placeret i landskabet og er oplagte at bruge til overnatning eller blot nogle timer i det fri uden al den elektronik, lys og støj som vi […]

Fasan i æblemost, karry og løse ris.

Fasanen er en indført fugl fra Asien som findes i mange former og farver. De fasaner du ser ude i naturen er for langt den overvejende del udsatte fugle som er sat ud i sensommeren, med det formål at blive skudt fra november til januar. Fasanerne udsættes som 6-8 ugers […]

Strandjagt

Jagten på fiskeriterritoriet er fri, der er ganske vist mange restriktioner i form af beskyttelsesområder og zoner hvor der ikke må drives jagt, men der er fortsat mulighed for nogle fantastiske naturoplevelser på fiskeriterritoriet. Herunder er et link til Miljøministeriets hjemmeside visende jagtbegrænsninger på fiskeriterritoriet Jagtbegrænsninger på fiskeriterritoriet Jagten fra […]

Kortnæbbet sædgås

Kortnæbbet sædgås ankommer midt i  oktober til overvintringspladserne i Vest-Jylland. Den kortnæbbede gås er således primært et jysk fænomen selv om de også ses andre steder i landet. Arten ruger højarktisk bla. på Svalbard. På trækket sydover gør den ofte holdt langs den Norske vestkyst, især er landbrugsområderne omkring Trondheimfjorden […]

Bramgås

I oktober ser man den ene flok højtsnakkende gæs efterfulgt af den anden komme fra Sverige. Gåseflokkende trækker relativt højt og mod sydvest, det er bramgæs som har taget den lange tur fra Svalbard og Sibirien for at overvintre hos os. I modsætning til den lidt mindre fætter knortegås ( […]

Brunnakke (Pibeand)

De er kommet i 1000 vis brunnakkerne fra deres ynglepladser i nord. Nu ligger de sammen med svaner, blishøns og knortegæs i ålegræsbælterne i vores fjorde, eller går på de oversvømmede strandenge. Naturblokken var på Nyord efter de sidste dages blæsevejr som havde sat højvande ind over engene. Der var […]

Plant for vildtet

    Det er nu du skal bestille planter gennem tilskudsordningen Plant for Vildtet hos Naturstyrelsen til forårets (2019)planteprojekter.   Ansøgningsfrist er 31. oktober og 30. april.   Plant for vildtet financeres over den afgift ( jagttegn) som de danske jægere hver år indbetaler for at gå på jagt i […]

Jagt på skovfugl

Skovfugl er benævnelsen for de skovlevende hønsefugle i Norden, primært tjur og urfugl. Hjerpen den mindste af hønsefuglene og jagten på den vil blive beskrevet en anden gang på naturblokken, det gælder også vinterjagt på tjur og urfugl (topjagt) Fra gammel tid har jagten på skovfugl været vigtig i Skandinavien […]