August

Stillits

Når jeg møder stillits kommer jeg altid til at tænke på regnbueis på grund af det 3 farvede hoved med skarp afgrænsning rød, hvid og sort. I drengeårene var det altid et ønske at se stillits, når jeg efter skole strejfede rundt med kikkert eller fiskestang. Dengang var den ikke […]

Kik op for hvepsevåger

Omkring månedsskiftet august/september kommer der et koncentreret tæk af hvepsevåger nordfra. Hvepsevågen er færdig med at yngle og hvepsene ( gedehamse ) har ikke længere larver i boet under jorden, så fødegrundlaget for hvepsevågen forsvinder. Derfor det tidlige rovfugletræk mod Afrika. Hvepsevågetrækket er primært et østdansk fænomen som kan opleves […]

Brombær

Brombær er en besværlig plante med torne som stopper folk og fæ. Besværlige for jægere og hunde i efteråret. Man skal være mere end almindelig tykhudet for at forcere et kraftigt brombærkrat. Måske netop derfor er det en af de vigtigste planter vi har i det åbne land og lysåbne […]

Admiraler og blommer

Er der to ting der hører sammen i august og september så er det den smukke admiralsommerfugl og nedfaldsfrugt især rådne blommer. Her midt i august er mirabel og andre blommer modne og de modne blommer ender på jorden og søges i stor stil af Admiralsommerfuglen. Admiralsommerfuglen kender du på […]

 

Kanadisk Gyldenris, de uønskede

Den står i mange haver som staude, den smukke høje plante med den gyldne top. Insekter elsker den her i sensommeren, hvor det begynder at knibe med blomster andre steder.. Den findes i flere former heraf er Kanadisk gyldenris og Sildig gyldenris de mest almindelige. Kanadisk gyldenris anvendes ofte som […]

 

Høst

Overalt kører de i disse dage det er om at få kornet ind mens det er tørt. Det er nu landmanden skal høste fortjenesten af året arbejde i marken. Vejrligets lunefuldhed fra så tidspunkt til høst kan aflæses direkte i tanken på mejetærskeren. I løbet af nogle få uger er […]

 

Nyord, Svalernes Ø

Den lille ø Nyord for enden af Ulfshale halvøen på Møn bliver også kaldt for svalernes ø og ikke uden grund. Nyord boerne har endog efterlad en række telefonstolper med kabler af hensyn til svalerne ved den lille havn da man lagde kabler i jorden. Ledningerne er hen under aften […]

 

Sæbeurt, de uønskede

Desværre breder en art som ganske vist ikke er på listen over invasive arter sig hastigt langs veje og langs kysten på den næringsrige muld og kalk bund på Møn. Den smukke blomst spreder sig desværre på bekostning af den vilde flora i disse år, ikke mindst fordi den plukkes […]

 

Klitrose kryddersnaps og vildtplante

Netop nu i august er det tid at høste de sorte hyben fra klitrosen og sætte dem på alkohol. Det giver en smuk rød kryddersnaps. Klitrosen står hele foråret med de smukke hvide velduftende blomster og senere hen i juli-august står den med de helt sorte hyben som er så […]

Grimbart , Danmarks panda

Nej grævling er ikke en bjørn og er dermed ikke i familie med pandaen. Grævlingen hører til mårfamilien men størrelsen og den lidt kluntede gang får mange til at sammenligne den med en bjørn. Der er nok ikke er mange danskere der har set en levende grævling. Det betyder ikke […]