August

Fjordrejer et pillearbejde

God fornøjelse med pillearbejdet De dukker op i de lavvandede fjorde tidlig forår og er en vigtig fødekile for mange af vores fisk i sommerhalvåret. Vinteren igennem ligger de nedgravet i bunden af fjordene. De er en lækkerbisken, omend det er et pillearbejde at få en mad ud af dem, […]

Skeand

Skeanden har navnet efter det brede skeformede næb. Næbbet er yderligere forsynet med lameller ligesom barderne på en hval, det gør at skeanden kan filtrere dyreplankton fra når den snadrer på det lave vand. Skeandrikken er en flot fugl med sit sortblå hoved, rustrøde bug og hvide bryst, hunnen er […]

 

Havtorn Nordens C vitaminbombe

Havtorn står netop nu med de gule modne bær godt beskyttet af lange kraftige torne. Havtorn er en god vildtplante men pas på den breder sig meget ved rodskud, især hvis den plantes på fed jordbund. Fasanerne og drosselfuglene elsker de gule bær, hundefolk og drivere hader den. Den er […]

Sølvhejre

Måske har du set den, en kridhvid hejre. Der er ikke tale om en albino fiskehejre men en hejre som de sidste år er blevet mere og mere almindelig i Danmark både som træk og ynglefugl,. Navnet er sølvhejre. Sølvhejre er en anelse større end den mere almindelige fiskehejre og […]

Kræge, Danmarks hjemmehørende blomme

Kræge: Danmarks hjemmehørende blomme, findes primært i det sydøstlige Danmark på den fede jord. Findes i mange levende hegn hvor den ofte forveksles med slåen eller den røde mirabel. De ligner da også hinanden en del, men tag en bid så er du ikke i tvivl, er det slåen så […]

Kantarel, Skovens guld

Sommeren 2018 har været den tørreste i mands minde, derfor har der ikke været svampe at høste før midt i august. I normalår viser de første kantareller sig omkring Skt. Hans efter at vi får min. 25 mm regn på et døgn. De pibler frem som små guldklumper ca en […]

Brombær

Brombær er en besværlig plante, med torne som stopper folk og fæ. Besværlige for jægere og hunde i efteråret. Man skal være mere end almindelig tykhudet for at forcere et kraftigt brombærkrat. Måske netop derfor er det en af de vigtigste planter vi har i det åbne land og lysåbne […]

Jagt på grågås i august !

Grågåsen har 4 doblet bestanden som Dansk ynglefugl siden 1970-erne og udgør mange steder et problem for landbruget, og også et problem for en del af de øvrige gåsearter når de kommer på træk nordfra i efterårsmånderne, idet grågæssene har tømt spisekammeret. På den baggrund samt på baggrund af forhandlinger […]

Klitrose kryddersnaps og vildtplante

Klitrosen står hele foråret med de smukke hvide velduftende blomster og senere hen i juli-august står den med de helt sorte hyben som er så karakteristiske for klitrosen. Navnet antyder at rosen hører hjemme i klitterne, det er da også rigtig nok dens naturlige voksested. Den trives også godt på […]

Skovmår

De færreste har set skovmåren, men den er nu ret udbredt i Østdanmark. Det meste af året lever den ret skjult idet den primært er skumrings og nataktiv. Får man sporsne i vintermånederne får man pludselig syn for at måren er på terrænet de parvise spor står to og to […]