Juli

Fjordrejer et pillearbejde

God fornøjelse med pillearbejdet De dukker op i de lavvandede fjorde tidlig forår og er en vigtig fødekile for mange af vores fisk i sommerhalvåret. Vinteren igennem ligger de nedgravet i bunden af fjordene. De er en lækkerbisken, omend det er et pillearbejde at få en mad ud af dem, […]

Møn, Orkideernes paradis

Intet andet sted i Danmark trives de vilde orkideer (gøgeurtefamilien) så godt som på Møn. Det skyldes jordbundsforhold med stort kalkindhold, mildt klima, samt ikke mindst at der gennem mange hundrede år har været overdrev, klinter og strandenge som aldrig er kommet under moderne landbrugsdrift. I  maj finder man stor […]

Skeand

Skeanden har navnet efter det brede skeformede næb. Næbbet er yderligere forsynet med lameller ligesom barderne på en hval, det gør at skeanden kan filtrere dyreplankton fra når den snadrer på det lave vand. Skeandrikken er en flot fugl med sit sortblå hoved, rustrøde bug og hvide bryst, hunnen er […]

 

Klitrose kryddersnaps og vildtplante

Klitrosen står hele foråret med de smukke hvide velduftende blomster og senere hen i juli-august står den med de helt sorte hyben som er så karakteristiske for klitrosen. Navnet antyder at rosen hører hjemme i klitterne, det er da også rigtig nok dens naturlige voksested. Den trives også godt på […]

Skovmår

De færreste har set skovmåren, men den er nu ret udbredt i Østdanmark. Det meste af året lever den ret skjult idet den primært er skumrings og nataktiv. Får man sporsne i vintermånederne får man pludselig syn for at måren er på terrænet de parvise spor står to og to […]

Grimbart , Danmarks panda

Nej grævling er ikke en bjørn og er dermed ikke i familie med pandaen. Grævlingen hører til mårfamilien men størrelsen og den lidt kluntede gang får mange til at sammenligne den med en bjørn, selv om det nok ikke er mange danskere der har set en levende grævling. At folk […]

Sommerfugle i haven

Har Du en krydderurtehave eller en sommerfuglebusk i haven kan du få mange gode oplevelser med dagsommerfuglene i juli måned.   Herunder blot nogle af de mest almindelige så du kan genkende dem. Dagpåfugløje på sommerfuglebusk © HHE kendetegn øjne på indersiden af vinger og kulsort bagside   Nældens takvinge […]

Kejserkåbe

Netop her i juli når hjortetrøst springer ud i de frodige skovlysninger flyver den store perlemorsommerfugl Kejserkåbe i de danske løvskove. Kejserkåben er en af vores største dagsommerfugle op mod 7 cm i vingefang og findes i to varianter en mørk og en lys. Kejserkåben er ofte ret livlig og […]

Det flyder med fjer

Især i vores fjorde og vige samt større søer flyder det pludselig med store hvide og grå svingfjer fra svaner og gæs, hvad sker der ? Svaret får Du hvis du kikker nærmere efter, der ligger flokke af svaner og de lidt mindre iøjefaldende grågæs i tusindvis i de indre […]

Snefnug ! i hedebølgen

De ses alle steder i disse dage især i Østdanmark, drivende ind over Østersøen som hvide snefnug midt i den længste hedebølge i mands minde, sommeren 2018. Det er kålsommerfugle som har invaderet Danmark og nu optræder i 100- tusindvis overalt. Der går i moderne tid mange år mellem, at […]