Juni

Fjordrejer et pillearbejde

De dukker op i de lavvandede fjorde tidlig forår og er en vigtig fødekile for mange af vores fisk i sommerhalvåret. Vinteren igennem ligger de nedgravet i bunden af fjordene. De er en lækkerbisken, omend det er et pillearbejde at få en mad ud af dem derfor er de så […]

Cikorie, vildtafgrøde, julesalat, kaffeerstatning

Cikorie er eftertragtet af hjortevildtet og anvendes derfor i mange af de blandinger som udsås som vildtafgrøder i foråret. Cikorie er faktisk samme plante som man bruger som julesalat, her drives den dog i mørke for at få de lyse tulipanformede julesalathoveder som vi kender fra butikkerne i vinterhalvåret. Cikorie […]

Når mutter forlader ungerne. St. Regnsporve

Efter en kortvarig affære langt mod nord forlader hunnen af St. Regnsporve de nyudklækkede unger og overlader det til hannen at sørge for yngelplejen, på heder og højmoser i Skandinavien. Allerede først i juni kommer regnsporvehunnerne tilbage til Danmark og de øvrige vadehavslande. St. Regnsporve er en af de store […]

En grum historie om en smuk blå sommerfugl

Hver år udspiller der sig et drama på overdrevet Høvblege på SØ siden af Møn. Høvblege i modlys 25. juni 2018 © HHE Den sortplettede blåfugl har sit sidste levested i Danmark på kalkbakkerne på Høvblege. Der er tale om en ret stor blå sommerfugl som kendes fra de øvrige […]

Sommerfuglenes vagabond, Tidselsommerfugl

Måske har du lagt mærke til dem lige pludselig optræder de i mængde, en stor hurtig sommerfugl i brune og orange farver ofte lidt slidt at se på, det er tidselsommerfuglen. Intet under at tidselsommerfuglen ser slidt ud den har rejst langt helt fra Nordafrika eller Sydeuropa til Danmark og […]

Bjesk, kryddersnaps på strandmalurt.

Netop nu står strandmalurt som en sølvgråt tæppe langs mange af vores strandenge, pluk den her før udspring og brug den til en kryddersnaps velegnet til efterårets sildebord. Standmalurt finder du som sagt langs de fleste af vores strandenge, den står ofte yderst på engen helt ud til evt. opskyllet […]

Perlemorsommerfugl

Engang var perlemorsommerfuglene ( brun, rød, skov- og engperlemorssommerfugl) ganske almindelig på mange af vores skovenge.  Desværre blev mange af skovengene sløjfet og plantet til eller omlagt og gødet for at få et større udbytte op gennem 1900 tallet. I de seneste årtier er der imidlertid etableret mange skovenge igen, […]

Ved midsommer blomstrer hylden.

Hylden mener man er kommet til Norden sydfra med munkene og klostrene. Hyld er en stor busk eller lille træ som er almindelig over det meste af landet. Den står i mange levende hegn langs skovveje og i rydninger. Hylden er en af de buske som især drosselfuglene er helt […]

Danmarks grib, Rød Glente

Den røde glente kender sin besøgstid i disse dage, hvor græsmarkerne skårlægges. Inden skårlæggeren har nået den første omgang omkring marken hænger den røde glente bag traktoren. Her er let tilgang til føde til de store unger i reden. Det er ikke mange mus, lærkeunger eller harekillinger der undgår glentens […]

Flueblomst

Nærbillede af flueblomst Allindelille Fredsskov © HHE   Kun et enkelt sted i Danmark findes den lille røde orkide flueblomst, det er i Allindelille Fredskov på Midtsjælland. Her har der fra gammel tid været græsningsskov på den kridtflage som ligger helt i overfladen. Kridtflagen har gjort det vanskeligt at drive […]