Maj

Danmarks væverfugl, Pungmejse

Pungmejse holder til i moseområder. Navnet pungmejse stammer givet fra reden som hænger som en pung ned fra en gren. Pungmejsen bygger en meget karakteristisk rede som består af en vævet kugle som er hæftet til en gren, ofte hængende ud over vand. Når reden er færdig fores den med […]

Hvidtjørn , Skovens moder

Hvidtjørn hører absolut til en af naturblokkens ynglinge. Fra midt i maj til ind i juni står denne fantastisk smukke busk med et tæppe af hvide velduftende blomster og dertil hørende insektliv, se det er lyden af skiftet mellem forår og sommer. Senere hen når vi når efteråret står hvidtjørnen […]

Strandkål. Nordens vilde kål

Netop nu finder du strandkål langs rigtig mange af vores kyster. Den er ikke til at tage fejl af med sine dug blågrønne tykke blade og en blomsterstand som kan minde om broccoli. Du kan finde den på de fleste åbne kyststrækninger med rullesten. Du kan trygt samle en kurvfuld […]

Møn, Orkideernes paradis

Intet andet sted i Danmark trives de vilde orkideer (gøgeurtefamilien) så godt som på Møn. Det skyldes jordbundsforhold med stort kalkindhold, mildt klima, samt ikke mindst at der gennem mange hundrede år har været overdrev, klinter og strandenge som aldrig er kommet under moderne landbrugsdrift. Netop nu her i maj […]

16. maj Bukkejagt

Den 16. maj er helligdag for de fleste jægere, her går jagten ind på forårsbukken (han rådyr). Forårsjagten på buk giver utrolig mange fine oplevelser ud over de rent jagtlige. Tidlig morgen ved solopgang og igen om aftenen hen under solnedgang frem til Skt. Hans, er der fuld gang i […]

Skovmærke, forårs kryddersnaps

Man ser den næppe med mindre man ved hvor den står, skovmærke den lille urt med de små hvide blomster som dufter helt specielt i forårsskoven først i maj. Skovmærke er blandt de første urter som dukker frem i bøgeskoven om foråret fra sidst i april til ind i maj.. […]

Fuglen i måneskiven

Fuldmåne giver en helt fantastisk stemning i en skarvkoloni.   I dagtimerne er kolonien præget af en konstant støj fra tiggende unger og urolige forældre. Om natten har roen sænket sig og fuglene sidder og sover og kan ses i silhuet mod måneskiven, efterhånden som fuldmånen bevæger sig hen over […]

Den der lever skjult lever godt. Hvepsevågen

Hvert år langt ind i maj måned når bøgen er fuldt udsprunget kommer der et rovfugletræk helt fra Afrika syd for Sahara til Skandinavien og Sibirien. Det er hvepsevågen, den musvågestore rovfugl en anelse slankere og med lidt smallere og længere vinger og hale end musvågen. Hvepsevågen tilpasser sin ankomst […]