April

Skovmærke, forårs kryddersnaps

Man ser den næppe med mindre man ved hvor den står, skovmærke den lille urt med de små hvide blomster som dufter helt specielt i forårsskoven først i maj. Skovmærke er blandt de første urter som dukker frem i bøgeskoven om foråret fra sidst i april til ind i maj.. […]

Sanglærken himlens trubadur engang Danmarks mest almindelige fugl

Sanglærken er nok en af de fugle der er mest beskrevet i litteratur og i vores sangskat. Den lille gråbrune uanselige fugl med den store stemme, som utrættelig hænger højt på himmelen og lader sin fine sang lyde forår og sommer igennem, er prist gennem historien. Engang Danmarks talrigeste fugl, […]

Fuglen i måneskiven

Fuldmåne giver en helt fantastisk stemning i en skarvkoloni.   I dagtimerne er kolonien præget af en konstant støj fra tiggende unger og urolige forældre. Om natten har roen sænket sig og fuglene sidder og sover og kan ses i silhuet mod måneskiven, efterhånden som fuldmånen bevæger sig hen over […]

Helt ude på overdrevet

Vindekilde på Røsnæs © HHE   Und Dig selv og din familie en forårstur til et af vores mange skønne overdrev. De bliver næppe smukkere end her i sidste halvdel af april begyndelsen af maj, med nikkende kobjælder, kodrivere, udsprungen slåen mv Danmark huser mange fine overdrev og mange af […]

Sølvtøj på kysten

Marts – maj  er højsæson for lystfiskeren. Havørrederne er efter gydningen ved at komme i kondition igen, og det lave vand begynder at myldre med liv. I starten er det de lavvandede områder gerne med ret mudret bund som hurtigst opvarmes af forårssolen, der sætter skub i fiskeriet. Børsteormene begynder […]

Hvid Stork

De fleste kender vel storken fra div. fortællinger og børnesange. Storken har i mange år været en sjælden ynglefugl i Danmark, men der er store bestande lige syd for os ikke mindst i det gamle østeuropa. Man kan håbe at der er lys forude i disse år, hvor der genetableres […]

Forårets fugletræk, hvor skal jeg tage hen.

Fra midt marts og indtil medio maj virker Danmark som en magnet på fuglenes træk fra syd til nord. Det starter gerne med trane, hvid vipstjert som nogle af de første, men snart kommer der en lind strøm af forskellige trækfugle. Trækket sluttes af med flere af de arter som […]