marts

Laksefeber

For mange lystfiskere er laksefiskeri forbundet med fiskeri i Norske, Svenske eller Islanske elve, men der er et verdensklasse fiskeri efter store Østersølaks fra nytår og frem til hornfiskene kommer i maj. Fiskeriet foregår fra trollingbåde i firkanten Møn, Sverige, Bornholm og Rügen. Idet fiskeriet foregår fra relativ små både […]

Knopsvane

I vintertiden samles knopsvanerne i vores lavvandede fjorde for at leve af ålegræs. Sidst i 1900 tallet forsvandt ålegræsset i mange af vores fjorde og knopsvanerne måtte søge ny føde. I denne periode slog vinterafgrøder igennem for alvor i landbruget og naturligt nok fandt knopsvanerne ud af at der her […]

 

Havfasan, Havlit

Havlit er en udpræget havdykand som kan hente føden bestående af små muslinger og snegle helt ned til 60 m dybde. Den er mest udbredt i Østersøen som er vinterkvarter. Den er højarktisk ynglefugl. Havlitten kaldes blandt jægerne for havfasan, grundet hannens lange hale som skyldes forlængelse af de midterste […]

Blåmuslinger

Vintertid er tid for blåmuslinger. Du har sikkert set dem ligge på køl hos dagligvarebutikkerne op mod nytår, men der er intet i vejen for selv at samle en spandfuld blåmuslinger på muslingebankerne i vores fjorde, når blot du gør det i vinterhalvåret. Hold dig langt væk fra div. udløb […]

Hare

Haren hører til vores mest almindelige større pattedyr, men de fleste ser den kun i bilens lys når det er mørkt, eller som en flad plet på landevejen når den er kørt ihjel. Tidligere var haren langt talrigere end i dag. Tilbagegangen skal ses i sammenhæng med at landbruget har […]

 

Troldand

Sidst i oktober ankommer troldænderne nordfra til overvintring i Danmark fra det øvrige Skandinavien. Troldanden er dansk ynglefugl men i begrænset antal < 1000 I vinterperioden gæster mange troldænder Danmark, især hvis det er koldt i Sverige og Finland. Troldænder Stege 2017 © HHE Troldanden er modsat de fleste andre […]

Sortand

Sortand hører til de udprægede havdykænder. Navnet stammer fra fuglens sorte farve. Andrikkerne er helt sorte med gult overnæb, mens hunner og ungfugle er mørkebrune på oversiden, og undersiden især kind og strube er mere lys gråbrun. Blanding af han, hun og ungfugl sortand © HHE Sortanden finder man langt […]

Sølvtøj på kysten

Marts – maj  er højsæson for lystfiskeren. Havørrederne er efter gydningen ved at komme i kondition igen, og det lave vand begynder at myldre med liv. I starten er det de lavvandede områder gerne med ret mudret bund som hurtigst opvarmes af forårssolen, der sætter skub i fiskeriet. Børsteormene begynder […]

Forårets fugletræk, hvor skal jeg tage hen.

Fra midt marts og indtil medio maj virker Danmark som en magnet på fuglenes træk fra syd til nord. Det starter gerne med trane, hvid vipstjert som nogle af de første, men snart kommer der en lind strøm af forskellige trækfugle. Trækket sluttes af med flere af de arter som […]

Hvid Vipstjert en sikker forårsbebuder.

  Tjiik, Tjiik lyder det fra tagrykken et sikkert tegn på at foråret er lige om hjørnet, den hvide vipstjert er landet på tagrykken. For mig selv og mange andre varsler vipstjertens ankomst forårets komme. Det er den første rigtige trækfugl som ankommer efter en lang flyvetur helt fra Nordafrika. […]