September

Mirabel

De står som hvide puder overalt i landskabet her først i april, det er den første af slægten prunus der blomstrer, med de fine små hvide blomster. Det danske navn er mirabel. Du kender den sikkert bedre i efteråret som træet med de mange gule eller røde blommer. Næsten alle […]

 

Strandjagt

Jagten på fiskeriterritoriet er fri, der er ganske vist mange restriktioner i form af beskyttelsesområder og zoner hvor der ikke må drives jagt, men der er fortsat mulighed for nogle fantastiske naturoplevelser på fiskeriterritoriet. Herunder er et link til Miljøministeriets hjemmeside visende jagtbegrænsninger på fiskeriterritoriet Jagtbegrænsninger på fiskeriterritoriet Jagten fra […]

Havtorn Nordens C vitaminbombe

Havtorn står netop nu med de gule modne bær godt beskyttet af lange kraftige torne. Havtorn er en god vildtplante men pas på den breder sig meget ved rodskud, især hvis den plantes på fed jordbund. Fasanerne og drosselfuglene elsker de gule bær, hundefolk og drivere hader den. Den er […]

Jagt på skovfugl

Skovfugl er benævnelsen for de skovlevende hønsefugle i Norden, primært tjur og urfugl. Hjerpen den mindste af hønsefuglene og jagten på den vil blive beskrevet en anden gang på naturblokken, det gælder også vinterjagt på tjur og urfugl (topjagt) Fra gammel tid har jagten på skovfugl været vigtig i Skandinavien […]

Hyldebær

Det er de næste 14 dage du skal høste de sorte tunge klaser med de mange sorte hyldebær som hænger og venter på drosselfuglenes træk sydover. Koge  saft af de sorte bær og komme den på dunke, så du har noget at varme dig på hen over vinteren. Du finder […]

Kik op for hvepsevåger

Omkring månedsskiftet august/september kommer der et koncentreret tæk af hvepsevåger nordfra. Hvepsevågen er færdig med at yngle og hvepsene ( gedehamse ) har ikke længere larver i boet under jorden, så fødegrundlaget for hvepsevågen forsvinder. Derfor det tidlige rovfugletræk mod Afrika. Hvepsevågetrækket er primært et østdansk fænomen som kan opleves […]

Buejagt på de større hjortearter

Buejagten i Danmark er i disse år i rivende udvikling, hvilket man godt kan forstå når man først en gang har haft en pürch på hjortevildt trukket buen og set pilen forsvinde igennem dyret med perfekt træf. Dyret forender (dør) efter mindre end 10 sekunders kort spurt. Man får så […]

Sølvhejre

Måske har du set den, en kridhvid hejre. Der er ikke tale om en albino fiskehejre men en hejre som de sidste år er blevet mere og mere almindelig i Danmark både som træk og ynglefugl,. Navnet er sølvhejre. Sølvhejre er en anelse større end den mere almindelige fiskehejre og […]

Kræge, Danmarks hjemmehørende blomme

Kræge: Danmarks hjemmehørende blomme, findes primært i det sydøstlige Danmark på den fede jord. Findes i mange levende hegn hvor den ofte forveksles med slåen eller den røde mirabel. De ligner da også hinanden en del, men tag en bid så er du ikke i tvivl, er det slåen så […]

Kantarel, Skovens guld

Sommeren 2018 har været den tørreste i mands minde, derfor har der ikke været svampe at høste før midt i august. I normalår viser de første kantareller sig omkring Skt. Hans efter at vi får min. 25 mm regn på et døgn. De pibler frem som små guldklumper ca en […]